ติดต่อเรา

บจก. มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร

82/5-8 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร (+66)2 882 3080 – 3