พ.ศ. 2505

ข้าวเกรียบมโนห์รา เริ่มต้นจากคุณอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

เดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดสงขลาเข้ากรุงเทพมหานคร

เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้นำ

ข้าวเกรียบจากทางบ้านมาทอดขายรอบ ๆ

บริเวณมหาวิทยาลัยด้วย

พ.ศ. 2515

คุณอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ได้ใช้ชื่อ หจก.สงขลาอุตสาหกรรม

เป็นชื่อของข้าวเกรียบในยุคเริ่มแรก และได้เดินขาย

ข้าวเกรียบรอบ ๆ บริเวณสนามหลวงด้วยตัวเอง

พ.ศ. 2518

เริ่มก่อตั้งโรงงานที่บางขุนนนท์เป็นแห่งแรก

ในกรุงเทพมหานครโดยผลิตข้าวเกรียบ

โดยการใช้แสงแดดตากข้าวเกรียบบนแผ่นสังกะสี

พ.ศ. 2538

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจดทะเบียนการค้า

ในนามบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

และย้ายโรงงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

พ.ศ. 2540

เปิดโรงงานผลิตอย่างเป็นทางการและได้

คุณภาพมาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

และดำเนินการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

ภายใต้แบรนด์ “มโนห์รา” มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2541

ได้รับรางวัล PRIME MINISTER’S
EXPORT AWARD โดยนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

พ.ศ. 2542

ข้าวเกรียบมโนห์ราขยายช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยมีวางขายทุกช่องทาง อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า

ร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ร้านค้าปลีก ร้านค้ารายย่อย

ทั่วประเทศ และยังได้ส่งออกไปจำหน่ายอีก

หลากหลายประเทศทั่วโลก

เราชาวข้าวเกรียบมโนห์รา ขอขอบคุณ

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ที่อดทนสู้

และสร้างความสำเร็จจนทำให้

ข้าวเกรียบมโนห์ราเป็นข้าวเกรียบไทย

ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศจวบจนปัจจุบัน