ข้าวเกรียบกุ้งแม่น้ำ 50 กรัม

สินค้า : ข้าวเกรียบกุ้ง

รสชาติ : กุ้งแม่น้ำ